2018-10-05: 09:00:

SMS-varsling av alarmer og hendelser fra vårt sporings- og varslingssystem (https://gps.careto.no ) er ute av drift for øyeblikket grunnet en feil hos vår underleverandør av SMS-tjenester.

Dette innebærer at all varsling via SMS av hendelser som utpassering av områder, utløst mobil trygghetsalarm, fall, batterivarsel ikke  fungere som normalt.  Vi ber om dere tar nødvendige forholdsregler avhengig av egen driftssituasjon.


Vi beklager ulempene. Vår underleverandør jobber nå for å løse problemet.


Ta kontakt med Careto via e-post (kundeservice@careto.no) dersom du trenger hjelp. Du kan også ringe oss på telefon 33 11 40 50.


Vi har sendt ut følgende nyhetsbrev til våre kunder i dag kl 12:15:

https://mailchi.mp/d546b8bfe878/driftsavbrudd-i-sms-varsling-fra-careto-varsling-og-sporing-1575645?e=73c0917f79


OPPDATERT INFORMASJON

2018-10-05 12:13: Vår SMS leverandør har lokalisert problemet og jobber med høyeste prioritet for å løse problemet. Det er foreløpig ikke gitt noe tidshorisont for løsning. Problemet berører all utsendelse av SMS. Neste statusoppdatering senes kl 12:50

2018-10-05 12:50: Status uendret. Feilretting pågår.

2018-10-05 13:30: SMS leveranse fra Careto ser ut til å fungere normalt. Leverandøren arbeider fortsatt med problemet og systemene kan fortsatt være ustabile

2018-10-05 14:05: Feil er rettet og systemer er i normal drift