Det er en pågående kritisk feil i mobilnettet til en av våre underleverandører. 


Feilen innebærer at trygghetsalamer med SIM-kort med roaming (nummer som starter med +46) kan være ute av drift. Våre systemer skal ha varslet om dette via vår driftovervåking.


Kunder av Careto og Safemate er berørt, men omfanget er begrenset. 


Vi ber våre kunder å gjøre nødvendige tiltak for å ivareta sikkerheten til brukerne.


Statuslogg


2019-01-31 kl 17:25 Alle tjenester i mobilnettet er gjenopprettet. Våre tjenester har i mindre grad enn først antatt vært påvirket av driftsforstyrrelsene. Visse alarmenheter var ute av drift mellom kl 03:00 og 16:40 denne dagen


2019-01-31 kl 15:50 Arbeidet med å gjenopprette tjenester fortsetter. Gjenoppretting av signalering er fortsatt pågående og koblingene er stabile og fungerer. Over 60% av alle aktive og distribuerte SIM er nå oppe.. Antatt rettetid 3-4 timer


2019-01-31 kl 11.25 Alle tekniske tilgjengelige ressurser hos vår underleverandør jobber med å løse probemet. Foreløpig anslått rettetid er 4-6 timer